Skogsavverkning

Avverka skog i Göteborg med omnejd
Kontakta oss

Effektiv skogsavverkning

Avverka skog med Trädnu!

Att avverka skog är en långsiktig investering och när det är dags finns Trädnu AB till din hjälp. Det krävs god planering inför en skogsavverkning. Vi tar hänsyn till naturvård men också förberedelser för din nästa generation skog.

Våra skördare arbetar effektivt i de flesta terränger och vi anpassar storleken på maskinen efter skogen vi arbetar med. Att avverka skog är en naturlig del i skogsbrukets kretslopp, men det är viktigt att avverka i rätt tid och lägga en god grund så att ny frisk skog kan växa upp.

Låt Trädnu AB ta hand om din skogsavverkning!

Skogsavverkning Tradnu AB
Tradnu AB:s skördare används bl.a. vi röjning av tomtmark.

Maskiner för skogsavverkning

På bilden ser du vår skördare/skotare. Det är denna maskin vi använder vid större jobb för en snabb skogsavverkning. Dessutom har vi en mindre skördare som mest används vid röjning av tomtmark. Med våra maskiner löser vi alla förekommande skogsarbeten, t ex att avverka skog.

 

Första gallring

En första gallring görs när skogen är ung (skogsvård). Skogsavverkning innebär då t ex att träd som är skadade tas bort och att man rensar ut sly. På så vis tar man fram de finaste trädstammarna, får en bättre växtlighet och ger utrymme för träden att växa sig starka.

Andra gallring

Den andra gallringen är ganska lik den första, men man gör en ännu mer noggrann inventering. Detta innebär att man sorterar ut de träd som ska få fortsätta växa till sig tills det är dags att avverka skog. På så sätt får man mer ut av skogen, dvs fler fina träd och större återbäring.

Gallring med röjsåg Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd
Gallring med röjsåg
Trädavverkning Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd
Stapling av stammar

Slutavverkning

När träden blir äldre växer de allt långsammare och samtidigt ökar risken för t ex stormfällningar. Skogsavverkning är nödvändig för att förhindra att värdet går om intet på grund av att skogen skadas, ruttnar eller torkar.

Vid slutavverkning tar man ner återstoden av skogen som man vårdat till fullvuxna träd. Detta sker inom tidsramen av 45-100 år. Vanligen mellan 50-60 år, där har man den största värdeökningen. Mellan 70-90 år är inte tillväxten lika kraftig och värdeökningen avtar.

Efter skogsavverkning

Efter att man är klar med sin skogsavverkning ska hygget planteras med ny skog; det naturliga kretsloppet för skogsvård.