Trädbeskärning

Beskära träd i Göteborg m omnejd
Kontakta oss

Trädbeskärning gynnar tillväxt

Vi arbetar bland annat med trädbeskärning i  Göteborg med omnejd. Vi ser till balansen mellan gamla och nya grenar, vilket är mycket viktigt för trädets välmående.

Att beskära träd är något som utförs av olika skäl. Men trädbeskärning av fruktträd görs oftast för att de ska bära mer frukt med bättre kvalitet, och för att det blir lättare att plocka av frukten.

trädbeskärning, Beskära äppelträd

Beskära ett äppelträd

Enligt tradition gör man en trädbeskärning på t ex äppelträd i form av en korg. Målsättningen med att beskära träd är en genomgående stam. Äppelträdet måste vårdas och beskäras rätt, så att det behåller sin frukt. Underhåll och trädbeskärning görs alltid under trädets uppbyggnadsperiod.

Tidpunkt för trädbeskärning

Vi utför trädbeskärning av fruktträd på sensommaren under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti och september). Trädet är starkt och har bäst motstånd mot svampsjukdomar under denna period.

Då sommaren kommer sent förskjuts perioden mot augusti och september. Och ibland, när hösten är varm, även oktober. Kontakta oss för frågor om när det är bäst att beskära ett träd.

Trädbeskärning fruktträd Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd

Trädbeskärning under uppbyggnadsperiod

Välj ut de grenar som skall bilda trädkronan och beskär de andra; detta görs på unga träd. En gren blir kvar på den höjd där den skjuter ut. Centrum på grenen befinner sig alltid på samma nivå under trädets livslängd. Det är viktigt att det skärs bort grenar som har lätt för att gå av eller som växer i konstiga vinklar. Detsamma gäller om det har risk att skada trädet vid blåst eller nederbörd.

Toppskott

Konkurrerande toppskott i trädets krona tas bort. Det är ju huvudstammens krona som skall vara trädets högsta punkt!

Undvik trädbeskärning under april, maj, juni och under kallare delen av vintern!

Bortforsling av träd vid beskärning
Säker Trädbeskärning Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd