Röjning av tomtmark

Bostadsområde & parkområde m m
Kontakta oss

Röjning av tomtmark

Trädnu AB har kunskap och maskiner för röjning av tomtmark. Vi hjälper dig med en snårig och vildvuxen tomt, eller t ex med att få bort skog från tomten innan nybygge.

Våra skördare används fördelaktigt i all slags terräng då de tar sig fram på de flesta ställen.

Vi tar hänsyn till växtligheten som ska bevaras i och kring det område som ska röjas. Innan vi påbörjar arbetet görs en planering. 

Lummig grönska tar lång tid att växa till sig. Behöver du röjning av tomtmark för att bygga nytt hus t ex så är det värt att tänka till och se vad för träd och andra växter du vill behålla kring det planerade huset.

Tradnu AB:s skördare används bl.a. vi röjning av tomtmark.

Bortforsling

Riset från en tomtröjning tas tillvara och blir till flis. Om du önskar tar vi givetvis hand om all nedtagen växtlighet. Vill du själv behålla nedtagna träd att göra ved av sågar vi upp dem i hanterbara bitar. Bland våra filmer kan du se vår kombimaskin ”in action”.

Även en skog som ska fortsätta vara skog behöver röjas och gallras med jämna mellanrum. Detta för att växtligheten ska må bra och beståndet ska få tillräckligt med solljus och näring.  Vi rekommenderar att börja med en trädbesiktning för att se över ditt trädbestånd.

Skördare röjer tomtmark
Skogsavverkning Tradnu AB