Trädbesiktning & trädvårdsplan

Skapa en trädvårdsplan för din skog
Kontakta oss

Trädbesiktning

Upprätta en trädvårdsplan

Att göra en trädbesiktning är en bra början. Trädbesiktning blir en grund för att upprätta en så kallad trädvårdsplan. Att vårda sina träd och se till att de är vitala, friska och inte en fara för andra.

En trädbesiktning möjliggör en god översikt av ditt trädbestånd, och vilka trädvårdsinsatser ni kan tänkas behöva i framtiden. Trädvård innebär allt ifrån beskärning för att bevara trädets karaktär och göra ett vackert ljusinsläpp, till att behöva fälla ett sjukt träd. Trädbesiktningen ligger till grund när vi upprättar en trädvårdsplan.

Vi erbjuder alla skogsägare en trädbesiktning enligt VTA (Visual Tree Assessment). VTA tar hänsyn till ett träds hälsa, storlek, och om placering utgör någon potentiell fara för omgivningen. Efter trädbesiktningen är utförd tar vi fram en lämplig trädvårdsplan, som passar både er och träden.

Trädvård i parker och golfbanor Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd