Trädbesiktning & trädvårdsplan

Skapa en trädvårdsplan för din skog
Kontakta oss

Trädbesiktning

Att göra en trädbesiktning är en bra början. Trädbesiktningen blir en bra grund för att upprätta en så kallad trädvårdsplan. En plan för att vårda träden och se till att de är vitala, friska och inte utgör en fara för andra.

En trädbesiktning ger en god översikt av ditt trädbestånd och vilka trädvårdsinsatser du kan tänkas behöva i framtiden. Trädvård innebär många olika saker, allt ifrån beskärning för att bevara trädets karaktär och göra ett vackert ljusinsläpp, till att behöva fälla ett sjukt träd.

Vi erbjuder alla skogsägare en trädbesiktning enligt VTA (Visual Tree Assessment). VTA tar hänsyn till ett träds hälsa, storlek, och om dess placering utgör potentiell fara för omgivningen.

Trädvårdsplan

Efter en utförd trädbesiktning tar vi fram en lämplig trädvårdsplan. En trädvårdsplan ska passa både dig och träden. Med den som utgångspunkt får man en bra översikt över trädbeståndet och kan enklare se hur arbetsinsatserna ska effektiviseras. Det är viktigt att din trädvårdsplan tas fram av en utbildad och erfaren arborist!


Omdömen från våra kunder