Hamling i Göteborg med omnejd

Få hjälp att hamla träd
Kontakta oss

Vad är hamling?

Trädnu AB arbetar med hamling som är en skötselteknik med lång historia och en del av det svenska kulturlandskapet. Hamling utförs på de flesta lövträd, som t ex lind, ask och lönn. Att hamla träd går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbundna intervall på mellan tre och 20 år.

Hamling, även kallat att ”bryta löv”, bidrar till att trädet växer långsammare eftersom det finns en mindre lövmassa som ansamlar energin. Det gör också att ett hamlat träd oftast blir mycket gammalt. Idag ser man ofta hamlade träd i parker och längs med vägar och alléer. Visste du att det är viktigt att hamla i rätt tid? T ex ska du inte hamla en lönn utanför JAS-perioden – då kan du döda trädet.

Vilka träd kan hamlas?

De flesta lövträd kan hamlas, men träden är lite olika känsliga. Det tåligaste trädet är lind, Känsligast är asp. Därefter i skalan kommer alm, ask, klibbal, sälg, oxel, bok, lönn, gråal, ek, björk och rönn. Att hamla lövträd innebär också att man gör trädet tåligare för t ex svamp och sjukdomar.

Att hamla träd är inte gjort i en handvändning, särskilt inte om det var längesedan sist. Ta hjälp av en certifierad arborist med god erfarenhet av hamling. Kontakta oss så hjälper vi dig!


Omdömen från våra kunder