Trädfällning Kungsbacka

Trädfällning Kungsbacka

Uppdraget trädfällning i Kungsbacka gällde en privatperson som behövde fälla ett stort träd i sin trädgård på grund av att det hade blivit instabilt och utgjorde en säkerhetsrisk för både huset och omgivningen.

Då det var trångt och fanns risk att skada närliggande byggnader fick vi iaktta stor försiktighet, men trädet fälldes tryggt och säkert, och kunden blev nöjd med arbetet.

Om du också behöver hjälp med trädfällning i Kungsbacka är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!