Avancerad trädfällning

Sektionsfällning
Kontakta oss

Sektionsfällning av träd

 

Trädfällning Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd

Trädnu AB har lång erfarenhet av avancerad trädfällning.

Har du har skuggande träd där trädbeskärning helt enkelt inte räcker till? Efter konsultation och trädbesiktning bestämmer vi hur trädet ska fällas, och om det krävs avancerad trädfällning.

 

   Avancerad trädfällning

Exempel på avancerad trädfällning kan vara nedtagning av träd intill hus. Detta löser vi genom sektionsfällning där vi säkrar trädet med linor till kranbil eller helikopter innan trädet kapas. Med denna metod säkerställer vi att trädet inte faller till marken utan plockas ner sektion för sektion (därav namnet ”sektionsfällning”).

Genom att använda sektionsfällning undviker vi skador på andra träd och buskar i omgivningen. Avancerad trädfällning kan också användas när trädet står mycket nära ett hus, en väg eller t ex ledningar.

Som certifierade arborister har vi behörighet att fälla träd i närheten av elledningar. Det innebär för dig som kund att vi har kunskap att hjälpa dig med avancerad trädfällning även i de svåraste situationerna.

Sektionsfällning av större träd

Vid sektionsfällning av större träd brukar vi säkra sektionen med en kran som håller den bit som ska bort. Det medför att biten kan läggas direkt på lastbilen vilket gör bortforslingen av trädbitarna smidigare. Det förutsätter givetvis att det finns utrymme för kranen.

Självklart kan vi hjälpa dig att ta hand om stubben som blir kvar – läs mer om vår tjänst stubbfräsning.