Trädfällning Borås

Trädfällning Borås

Vi fick i uppdrag att utföra en trädfällning i Borås, där ett företag hade flera träd som stod i vägen för en nybyggnation. Uppdraget startade med en konsultation där vi gick igenom vilka träd som skulle fällas och hur vi skulle gå tillväga. Vi bokade därefter in en tid för själva arbetet med trädfällning.

Uppdraget gick fint, träden fälldes och forslades bort, och bygget kunde starta.

Känner du att du vill ha hjälp med trädfällning i Borås? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.