Utbildning

Motorsåg och trädfällning
Kontakta oss

Utbildning Motorsåg och trädfällning

utbildning säker skog, ta motosågskörkort

Sugen på att prova trädfällning? Tradnu AB erbjuder utbildning för dig som vill lära dig handskas med en motorsåg och fälla träd på rätt sätt. Utbildningen hålls i naturen runtom Göteborg.

Michael Austad är en utbildad motorsågsinstruktör och håller utbildningar för både grupper och enskilda personer. Under utbildningen får ni bl. a. prova på trädfällning och lära er om säkert skogsarbete. För mer information angående utbildning inom trädfällning i närheten av Göteborg, kontakta info(at)trad.nu.

Säkerhetsregler inom Skogsvård och för att öka säkerheten i samband med trädfällning, beskärning och arbete i egen skog. Genom att öka kunskapen och medvetandet om säkra arbetsmetoder och bra utrustning minskas antalet olycksfall vid skogsarbete.

Erbjuder ett stort nätverk av sakkunnig kompetens inom skogsvård runtom i Sverige, inte minst från Göteborg med omnejd.