Trädbesiktning, Trädvård och Trädtjänster Göteborg

Trädbesiktning, Trädtjänster och trädvård - Träd.nu


Varje träd är unikt och har sin egen historia att berätta. Med rätt trädvård och omsorg lever träden länge och blir vackrare. Att vårda sina träd och se till att de är vitala, friska och inte en fara för andra. Det är en del av att vara skogsägare. En trädbesiktning möjliggör en god översikt av ditt trädbestånd, och vilka trädvårds insatser ni kan tänkas behöva i framtiden. Trädvård innebär många olika saker, allt ifrån beskärning för att bevara trädets karaktär och göra ett vackert ljusinsläpp, till att behöva fälla ned ett sjukt träd.

Trädbesiktning och Trädvårdsplan

Att göra en trädbesiktning är en bra början. Trädbesiktning blir en bra grund för att upprätta en så kallad trädvårdsplan. Vi erbjuder alla skogskägare en trädbesiktning enligt VTA (Visual Tree Assessment). VTA tar hänsyn till ett träds hälsa, storlek, och placering utgör någon potentiell fara för omgivningen. Efter trädbesiktningen är utförd tar vi fram en lämplig trädvårdsplan, som passar både er och träden.

Trädbeskärning

Innan vi gör en trädbeskärning på trädet så utförs en trädbesiktning. För att undvika att ej grenar och annat kan skada förbipasserande trafikanter, hustak m.m.
Vi utför Trädbeskärning av praktiska själ och för att trädet ska må bra. Trädets grenverk kan behöva en beskärning, t.ex för att avlägsna döda och sjuka grenar eller för att undvika konflikt med elledningar, husfasader, granntomter, utsikter eller dylikt. Läs mer på sidan om trädbeskärning.

Trädfällning

Ibland räcker det inte med att beskära ett träd, utan det måste helt enkelt fällas. Anledningen till att ett fälla träd kan vara många. Kanske det rör sig om ett sjukt träd, du behöver ett trädfritt område, eller att du har skuggande träd där beskärning helt enkelt inte räcker till.

Trädfällning och Trädvård

Trädfällning i bebyggelse och vid begränsade utrymmen utför vi för säkerhetens skull Bit-för-Bit nedtagning. Då sågas trädet ner bit-för-bit, eller en s.k. sektionsfällning. Vi gör alltid en grundlig bedömning innan vi väljer hur trädet ska fällas. Läs mer om trädfällning.

Stubbfräsning

Att ta bort stubbar kan vara svårt utan rätt kunskap och utrustning. Vi har rätt utrustning för att gör a jobbet. Stubbfräs och bortforsling. Att gräva bort en stubbe för hand är mycket tungt. Låt oss hjälpa er i stället så spar ni er rygg. Kvar efter fräsning blir en hög med frässpån som ni kan lägga i rabatten som jordförbättring. Possitivt eller hur? Anlita träd nu idag för hjälp med stubbfräsning. Läs mer om stubbfräsning här!