Trädbesiktning och Trädvårdsplan

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Professionell Trädvård i Göteborg

Att göra en trädbesiktning är en bra början. Trädbesiktning blir en bra grund för att upprätta en så kallad trädvårdsplan. Att vårda sina träd och se till att de är vitala, friska och inte en fara för andra.

Det är en del av att vara skogsägare. En trädbesiktning möjliggör en god översikt av ditt trädbestånd, och vilka trädvårds insatser ni kan tänkas behöva i framtiden. Trädvård innebär många olika saker, allt ifrån beskärning för att bevara trädets karaktär och göra ett vackert ljusinsläpp, till att behöva fälla ned ett sjukt träd.

Vi erbjuder alla skogsägare en trädbesiktning enligt VTA (Visual Tree Assessment). VTA tar hänsyn till ett träds hälsa, storlek, och om placering utgör någon potentiell fara för omgivningen. Efter trädbesiktningen är utförd tar vi fram en lämplig trädvårdsplan, som passar både er och träden.


Omdömen från våra kunder