Trädvård och Trädtjänster

Varje träd är unikt och har sin egen historia att berätta, och med rätt trädvård och omsorg lever träden länge och blir mycket vackra. Att vårda sina träd och se till att de är vitala, friska och inte en fara för andra är en del av att vara markägare. En trädbesiktning möjliggör en god översikt av ditt trädbestånd och vilka trädvårdsinsatser ni kan tänkas behöva i framtiden. Trädvård kan innebära många olika saker allt ifrån beskärning för att bevara trädets karaktär och göra ett vackert ljusinsläpp till att behöva fälla ned ett sjukt träd.

Trädbesiktning och Trädvårdsplan

Att besiktiga sina träd är en bra början för god trädvård och en sådan trädbesiktning blir en bra grund för att upprätta en så kallad trädvårdsplan. Vi erbjuder alla markägare trädbesiktning enligt VTA (Visual Tree Assessment) för att bedöma om ett träds hälsa, storlek, och placering utgör någon potentiell fara för omgivningen. Efter en trädbesiktning är utförd kan vi uppföra en lämplig trädvårdsplan som passar både er och träden.

Trädbeskärning

Trädbeskärning utförs ofta av praktiska själ och för att trädet ska må bra.  Av olika anledningar kan trädets grenverk behöva beskärning, exempelvis för att avlägsna döda och sjuka grenar eller för att undvika konflikt med elledningar, husfasader, granntomter, utsikter eller dylikt. Läs mer på sidan om trädbeskärning.

Trädfällning

Ibland räcker det inte med att beskära ett träd, utan det måste helt enkelt fällas ned. Anledningen att fälla träd kan vara många. Kanske rör det sig om ett sjukt träd, att du behöver ett trädfritt område eller att du har skuggande träd där beskärning helt enkelt inte räcker. Vid trädfällning i bebyggelse och vid begränsade utrymmen utför vi för säkerhetens skull Bit-för-Bit nedtagning. Då sågas trädet ner bit-för-bit, så kallad sektionsfällning. Vi gör alltid en grundlig bedömning innan vi väljer hur trädet ska fällas. Läs mer om trädfällning.

Stubbfräsning

Att ta bort stubbar kan vara svårt utan rätt kunskap och utrustning. Att gräva bort en stubbe för hand är mycket tungt. Läs mer om stubbfräsning och låt oss hjälpa er i stället så spar ni er rygg. Kvar blir en hög med frässpån som ni kan lägga i rabatten som jordförbättring.