Trädbeskärning

trädbeskärning i göteborg av stor ek

Trädbeskärning av större träd för bättre ljusinsläpp

Som arborist i Göteborg utför vi givetvis trädbeskärning av stora träd så som Ek, Bok, Alm, Kastanj, Lönn, Avenbok, Björk, Tall, Poppel, Asp, Lind, mm. Arbetet omfattar även beskärning av småträd och beskärning av fruktträd. Stora träd beskärs professionellt bara av en arborist och hjälpmedel som sele och klätterrep används alltid för att nå hela trädet och för att inte orsaka skador på trädets rotsystem eller grenverk.

Trädbeskärning av träd och trädvård är något som görs av en mängd olika orsaker, t.ex. av utseendemässiga skäl. Men trädbeskärning av fruktträd görs mestadels för att de ska bära mer frukt och av högre kvalitet, bli vackrare och för att det skall bli lättare att plocka av frukten från trädet.

Ta  äppleträdet som är en förädlad sort av träd som tagits fram för att speciellt bära äpplen. Äppleträdet måste vårdas och beskäras rätt så att det behåller sin frukt och inte återgår till sin ursprungliga form av ett mer vilt tillstånd som det ursprungligen var. För att förhindra detta gör man en s.k. trädbeskärning. Underhåll och trädbeskärning göra alltid under trädets uppbyggnadsperiod.

Beskärning av äppleträd

Trädbeskärning underhåll

Balansen mellan gamla och nya grenar är mycket viktig. De gamla grenarna växer nedåt och de nya växer uppåt. När ett träd beskäres på unga eller nya grenar så kan trädet känna av en förlorad bladmängd och då kompensera med att skjuta s.k. kompensations-skott.

Det har lärts ut att man ska bestryka beskärningssåren med vax eller annat medel för att förhindra röta. Detta är ett rön och har visat sig skadligare för trädet att använda vax m.m. än att låta trädet använda sina egna medel för att läka sig.

Trädbeskärning under uppbyggnadsperiod

I uppbyggnadsbeskärningen väljer man ut de grenar som skall bilda trädkronan och beskär de andra, det gör man på unga träd. En träd gren blir kvar på den höjd där den skjuter ut. Centrum på grenen befinner sig på samma nivå under alla år på trädet. Man beskär bort grenar som har lätt för att gå av eller har konstiga vinklar som kan skada trädet.

Konkurrerande toppskott i trädets krona tas bort, är bredvid huvudstammen. Det är huvudstammens krona som skall vara trädets högsta punkt.

Enligt tradition gör man en trädbeskärning på tex äppleträd i form av en korg. Och målsättningen med beskärningen är en genomgående stam.

Fruktträden beskärs på på sensommaren under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti och september), den mest gynnsamma perioden. Då har trädet starkt och har bäst motstånd mot svampsjukdomar. Då sommaren kommer sent förskjuts perioden mot augusti, september, även oktober vid varma höstar för trädbeskärning.

De perioder då man ska undvika trädbeskärning är under (april, maj, juni) och under kallare delen av vintern.

Beskärning av 100st Ekar på Visingsö- Västsvenska Trädspecialisten