Trädbeskärning i och runt Göteborg

trädbeskärning i göteborg av stor ek

Som arborist utför vi givetvis trädbeskärning i och runt Göteborg av stora träd och småträd. Träd sorter som Ek, Bok, Alm, Kastanj, Lönn, Avenbok, Björk, Tall, Poppel, Asp, Lind, mm.

En professionell arborist använder hjälpmedel som sele och klätterrep, och en effektiv vinsch. Varför? Jo, när det är stora träd för att nå bättre och för att inte orsaka skador på trädets rotsystem eller grenverk.

Beskärning av träd och trädvård är något som görs av en mängd olika skäl, t.ex. av utseendemässiga. Men trädbeskärning av fruktträd görs oftast för att de ska bära mer frukt med bättre kvalitet, och för att det blir lättare att plocka av frukten.

Trädbeskärning i och runt Göteborg

Balansen mellan gamla och nya grenar är mycket viktig. De gamla grenarna växer nedåt och de nya växer uppåt. När ett träd beskäres på unga eller nya grenar så kan trädet känna av en förlorad bladmängd och då kompensera med att skjuta s.k. kompensations-skott.

OBS!

Bestryk ej beskärnings såren med vax eller annat medel för att förhindra röta. Detta är ett rön och har visat sig vara skadligare för trädet att använda vax m.m. än att låta det använda sina egna medel för att läka sig.

Trädbeskärning under uppbyggnadsperiod

Väljer man ut de grenar som skall bilda trädkronan och beskär de andra, detta görs på unga träd. En gren blir kvar på den höjd där den skjuter ut. Centrum på grenen befinner sig alltid på samma nivå under trädets livslängd. Det är viktigt att det skärs bort grenar som har lätt för att gå av eller konstiga vinklar, de som kan skada trädet vid blåst eller nederbörd.

Toppskott ….

Konkurrerande toppskott i trädets krona tas bort, är bredvid huvudstammen. Det är huvudstammens krona som skall vara trädets högsta punkt!

Enligt tradition gör man en trädbeskärning på tex äppleträd i form av en korg. Och målsättningen med beskärningen är en genomgående stam.

Beskärning av fruktträd

Äppleträdet är ett träd som tagits fram för att speciellt för att bära äpplen. Det måste vårdas och beskäras rätt, så att det behåller sin frukt och inte återgår till sin ursprungliga form av ett mer vilt tillstånd, som det ursprungligen var. För att förhindra detta gör man en s.k. trädbeskärning. Underhåll och trädbeskärning görs alltid under trädets uppbyggnadsperiod.

Tid punkt för beskärning

Vi utför trädbeskärning av fruktträd på sensommaren under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti och september), den mest gynnsamma perioden. Trädet är starkt och har bäst motstånd mot svampsjukdomar.

Då sommaren kommer sent förskjuts perioden mot augusti, september, även oktober vid varma höstar för trädbeskärning.

Undvik trädbeskärning under (april, maj, juni) och under kallare delen av vintern!

Beskärning av 100st Ekar på Visingsö- Tradnu AB