Trädbeskärning i och runt Göteborg

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Trädbeskärning

Vi på Trädnu arbetar med trädbeskärning i och runt Göteborg. Det vi tittar på när vi kommer ut till er är balansen mellan gamla och nya grenar, som är mycket viktig för trädets välmående. De gamla grenarna växer nedåt och de nya växer uppåt. När ett träd beskärs på unga eller nya grenar så kan trädet känna av en förlorad bladmängd och då kompensera med att skjuta ett s.k. kompensations-skott.

Tips!
Bestryk ej beskärnings såren med vax eller annat medel för att förhindra röta. Detta är ett rön och har visat sig vara skadligare för trädet att använda vax m.m. än att låta det använda sina egna medel för att läka sig.

trädbeskärning, Beskära äppelträd

Beskära ett äppelträd

Enligt tradition gör man en trädbeskärning på tex äppleträd i form av en korg. Målsättningen med beskärningen är en genomgående stam. Äppleträdet är ett träd som tagits fram speciellt för att bära äpplen. Det måste vårdas och beskäras rätt, så att det behåller sin frukt och inte återgår till sin ursprungliga form av ett mer vilt tillstånd, som det ursprungligen var. För att förhindra detta gör man en s.k. trädbeskärning. Underhåll och trädbeskärning görs alltid under trädets uppbyggnadsperiod.

Trädbeskärning fruktträd Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd

Tid punkt för beskärning

Vi utför trädbeskärning av fruktträd på sensommaren under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti och september), den mest gynnsamma perioden. Trädet är starkt och har bäst motstånd mot svampsjukdomar.

Då sommaren kommer sent förskjuts perioden mot augusti, september, även oktober vid varma höstar för trädbeskärning.

Undvik trädbeskärning under (april, maj, juni) och under kallare delen av vintern!

Trädbeskärning under uppbyggnadsperiod

Välj ut de grenar som skall bilda trädkronan och beskär de andra, detta görs på unga träd. En gren blir kvar på den höjd där den skjuter ut. Centrum på grenen befinner sig alltid på samma nivå under trädets livslängd. Det är viktigt att det skärs bort grenar som har lätt för att gå av eller konstiga vinklar, eller om de kan skada trädet vid blåst eller nederbörd.

Toppskott…

Konkurrerande toppskott i trädets krona tas bort, är bredvid huvudstammen. Det är huvudstammens krona som skall vara trädets högsta punkt!