Skördare för röjning av tomtmark

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Skördare / skotare en s.k. Kombimaskin avsedd för effektiv avverkning av träd och skotning. Vi använder den i skogen, men först och främst för att rensa tomtmark från träd där hus skall byggas, givetvis också i parker eller att ta bort dungar med träd i bostadsområden och liknande.

Varför skördare för röjning av tomtmark och skogsmark

Anledningen till att man behöver röja på tomten är oftast att den vuxit sig allt för vild för att bara ansa lite eller så behöver man en ny öppen yta för att bygga nytt hus på eller anlägga en planerad trädgårdstomt. Ett effektivt sätt är då att använda sig av skördare för röjning av tomtmark

Läget och vad som ska röjas avgör vilka maskiner vi använder. Det är viktigt med väl genomtänkt plan för röjningsbetet. Vid större avverkning använder vi nästan uteslutande vår större skördare. I tätare bebyggelse eller trånga tomtmarker har vi vår mindre skördare till hjälp. Fördelaktigt så följer man upp med en stubbfräsning, så slipper man det arbetet senare.

Skördaren tar sig fram bra i terräng

En skördare som vi använder är till skillnad från andra lastmaskiner specialbyggd för att klara av att köra med full last för bortforsling av nedtaget material i terräng. Den är allhjulsdriven med möjlighet till individuell låsning av ingående differentialväxlar i bak- och framaxel.

Skördaren tar sig fram bra i de flesta terränger, det är väldigt sällan som det är en omöjlighet för vår maskin att ta sig fram och utföra jobbet. Visst finns det begränsningar, men i de fall så finns det ju manskap för att fälla träd för hand med motorsåg.

Med Skördaren fraktar man även ut de färdig kapade träden till uppsamlingsplatsen, staplar stammarna på hög, så det blir lätt för timmerbilen att hämta ert virke. 

Vår skördare / Skotare för skogsaverkning, typ tomt, parker, runt bostadsområden.Timmer avverkat med vår skördare. Tradnu AB trädfällning i och runt Göteborg med omnejd

Planering, röjning och bortforsling

Riset från en tomtröjning tas tillvara på och blir till flis. Om så önskas tar vi givetvis hand om all nedtagen växlighet. Vill ni själva behålla nedtagna träd att göra ved av sågar vi upp dem i hanterbara bitar så ni själva kan göra ved av dem. Bland våra filmer kan ni se denna kombimaskin in ”action” och se hur den arbetar.

Hänsyn till den växligheten som ska bevaras i och kring det område som ska röjas behöver klargöras innan arbete börjar. Lummig grönska tar lång tid att växa till sig. Ska man röja tomten för att bygga nytt hus är det värt att tänka till och se vad för träd och andra växter man vill behålla kring det tilltänkta nya huset. Är det en ny trädgård man ska anlägga vill man kanske behålla några stora träd för naturlig skugga.

Även en skog som ska fortsätta vara skog behöver röjas och gallras med jämna mellanrum. Detta för att växligheten ska må bra och beståndet ska få tillräckligt med solljus och näring.  Vi rekommenderar att börja med en trädbesiktning för att se över ert trädbestånd. 

Klicka för att läsa mer om skogsavverkning …