Skogsavverkning Göteborg

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Snabb och effektiv skogsavverkning

Att sköta sin skog är en långsiktig investering och när det är dags för skogsavverkningen finns Trädnu AB till din hjälp. Det krävs god planering inför en avverkning där hänsyn till naturvård tas och även förberedelserna för din nästa generation skog.

Våra skördare arbetar effektivt i de flesta terränger och vi anpassar storleken på maskinen efter skogen vi arbetar med. Avverkning av skog är en naturlig del i skogsbrukets kretslopp, men det är viktigt att avverka i rätt tid och lägga god grund så att ny, ung och frisk skog kan växa upp.

Med Trädnu AB får du ett väl utfört arbete med hänsyn till naturvården och nästa generation skog.

Mer om skogsavverkning…


Omdömen från våra kunder