Skogsavverkning i Västsverige

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Vår maskinpark för skogsavverkning

Vår Skördare/skotare (på bild). Denna Skördaren är den vi använder vid större skogsjobb för snabb skogsavverkning. Vi har ju även den mindre skördaren, den använder vi mest för röjning av tomtmark, för bebyggelse av hus i bostadsområden. Men när det gäller grövre skog, är det bättre med maskinen åvan, snabbare och effektivare. Vi klarar alla i skogsbruket förekommande uppgifter som skogsavverkning, linjeröjning, skogsvård och annat skogsarbete, välkommen att höra av er!

Skogsavverkning Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd

Första gallring

Första gallring görs när skogen är ganska ung (skogsvård). Man avverkar då träd som är olika resten av beståndet eller skadade, rensar ut sly, för att särställa de finaste trädstammarna, man får bättre växtlighet, ett utrymme för träden att växa sig starka och fina.

Andra gallring

Den andra gallringen är ganska lik den första men man gör en ännu mer nogrann inventering, det innebär att man sorterar ut de träd som skall få fortsätta växa till sig tills slutavverkning. Detta görs ju för att man skall få ut mer av skogen, det vill säga flera fina träd, mer återbäring.

Gallring med röjsåg Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd
Gallring med röjsåg
Trädavverkning Tradnu AB i och runt Göteborg med omnejd
Stapling av stammar

Slutavverkning

När träden blir äldre växer de allt långsammare och samtidigt ökar risken för stormfällningar m.m. Avverkning av den äldre skogen är nödvändig för att förhindra att värdet går om intet på grund av att skogen skadas, ruttnar eller torkar.

Vid slutavverkning tar man ner återstående av skogen som man vårdat till fullvuxna träd. Detta sker inom tidsramen av 45-100 år, oftast mellan 50-60 år, då har man den största värdeökningen. Mellan 70-90 år är inte tillväxten lika kraftig och värdeökningen sakta avtagande, tills den stannar upp.

En ny generation skog efter skogsavverkningen

Efter skogsavverkningen så skall hygget planteras med ny skog, det naturliga kretsloppet för skogsvård.