RUT-avdrag vid Trädfällning

Du vet väl att du kan få RUT-avdrag för trädgårdstjänster

Sedan 1:a aug 2016 kan du få RUT-avdrag vid trädfällning. Det nya beslutet innebär att man utökat antalet tjänster som ger rätt till rutavdrag, och däribland nya trädgårdstjänster som trädbeskärning, stubbfräsning, bortforsling av sly och även vedkapning. Glöm ej att nyttja detta!