Röjning av tomtmark – Västra Sverige

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Röjning eller avverkning på din tomt

Behöver du röja en snårig och vildvuxen tomt eller få bort skog från tomten innan nybygge? Att röja buskar och träd på sin mark behöver inte vara krångligt. Vi på Trädnu AB har både kunskap och rätt maskinpark för både små och stora projekt.

Våra skördare används fördelaktigt i all slags terräng då de tar sig fram på de flesta ställen.

Hänsyn tas till växtligheten som ska bevaras i och kring det område som ska röjas. Planering klargörs innan arbete påbörjas. Lummig grönska tar lång tid att växa till sig. Ska man röja tomten för att bygga nytt hus t,ex. så är det värt att tänka till och se vad för träd och andra växter man vill behålla kring det tilltänkta huset.

Läs mer om alternativen inom Röjning av tomtmark…

Omdömen från våra kunder