Hamling för att begränsa storlek på träd

Hamla

Ett bra exempel på Hamling av träd.

Hamling är en teknik för att värna om det svenska kulturlandskapet. Utförs på de flesta lövträd, som på exempel som lind, ask, lönn. Hamling går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbundna intervall på mellan 3 och 20 år. Normalt görs på sensommaren innan löven fälls för att skapa foder åt boskap. Träden som beskärs på ett sådant sätt, bildar allt fler skott till kommande år. Målet med denna beskärning förr var att så snabbt som möjligt få fram en stor löv mängd. Oftast torkades kvistarna med löv och sparades till foder för djuren inför vintern. Detta bidrar till att trädet växer långsammare eftersom det finns en mindre lövmassa som ansamlar energin.

Resultat och verkan

Det innebär ju också att man släpper in röta i trädet vilket är bra för den biologiska mångfalden så som insekter, fåglar, svampa, m.m.

Hamling av träd i stadsmiljö

Utför man för att begränsa storleken på träden.

SparaSpara