Hamling - Beskärning av lövträd

Personlig telefonkontakt och kostnadsfritt besök för konsultation
Kontakta oss

Träden blir av hamling karaktäristiska

Hamling en trädbeskärning Tradnu AB

Resultat och verkan

Att hamla regelbundet gör arbete enklare och är mycket bättre för träden. Ett hamlat träd kan bli mycket gamalt och ofta blir det mycket äldre än ett ohamlat träd.

Att hamla ett träd innebär ju också att man släpper in röta i trädet vilket är bra för den biologiska mångfalden så som insekter, fåglar, svampa, m.m.

Hamling av träd i stadsmiljö

Utför man för att begränsa storleken på träden. I alléer och parkanläggningar hamlades det mycket träd förr.

Låt en certifierad Arborist från oss hjälpa dig med Hamling av dina träd. Kontakta oss redan idag!

Hamling en väldigt gammal teknik

Hamling är en teknik för att värna om det svenska kulturlandskapet. Utförs på de flesta lövträd, som på exempel som lind, ask, lönn. Hamling går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbundna intervall på mellan 3 och 20 år. Normalt görs på sensommaren innan löven fälls för att skapa foder åt boskap. Träden som beskärs på ett sådant sätt, bildar allt fler skott till kommande år. Målet med denna beskärning förr var att så snabbt som möjligt få fram en stor löv mängd. Oftast torkades kvistarna med löv och sparades till foder för djuren inför vintern. Detta bidrar till att trädet växer långsammare eftersom det finns en mindre lövmassa som ansamlar energin.

Hamling av träd, trädbeskärning Tradnu AB trädfällning i och runt Göteborg med omnejd